Joppe  Luna 
volgen  6
vooruitsturen  10 
houden van de plaats  10 
apport te land 7 8
apport uit water 8 10
verloren apport   0
markeren   8
apport over water   0
resultaat geen diploma   C-diploma met 47 punten