Joppe
volgen 7
vooruitsturen 6
houden van de plaats 10
apport te land 6
apport uit water 6
resultaat C-diploma met 35 punten