06-02-2020

We hebben als tollerkennel natuurlijk met belangstelling het rapport gelezen dat de stichting Dier&Recht heeft gepubliceerd over epilepsie bij tollers. In de tv-uitzending van Radar op 3 februari werd hier ook aandacht aan besteed. Voorop staat dat epilepsie een vreselijke aandoening is en dat elke fokker de verantwoordelijkheid heeft om zo veel als mogelijk epilepsie te voorkomen.

Dier&Recht stelt dat erfelijke epilepsie ‘schrikbarend vaak voorkomt’ bij tollers. Dat is niet onze ervaring en dat blijkt ook niet uit de cijfers. In het rapport staat een lijst met 50 tollers die aan epilepsie lijden, de oudste is geboren in 2000. De bewuste gevallen hebben zich dus over een periode van bijna 20 jaar voorgedaan. In die periode zijn in Nederland 6.129 tollers met stamboom geboren. Overigens is van die 50 tollers niet eens duidelijk of het gaat om honden met een stamboom, van een aantal is alleen de roepnaam vermeld.

Verder zegt Dier&Recht dat epilepsie kan worden voorkomen met eenvoudige aanpassingen van het fokreglement. Dat is niet correct. Epilepsie is een zeer complexe ziekte waarbij meerdere genen een rol spelen. Daarom is het ondanks jaren onderzoek nog steeds niet gelukt om een DNA-test te ontwikkelen voor epilepsie, zoals we die bijvoorbeeld wel hebben voor de oogaandoening PRA.

Dier&Recht gaat er in hun rapport ‘voor het gemak’ vanuit dat epilepsie op dezelfde manier vererft als PRA: een lijder heeft 2 zieke genen en een drager heeft 1 ziek gen. Vervolgens heeft Dier&Recht met die aanname de (voor-)ouders van lijders aan epilepsie, hun (half-)broers en zussen en volgende generaties allemaal bestempeld als ‘drager’. Na verloop van tijd is het uiteraard mogelijk dat twee vermeende ‘dragers’ een nest hebben voortgebracht en dat is voor Dier&Recht het bewijs dat er onzorgvuldig wordt gefokt.

Wij vinden die conclusie erg kort door de bocht. Dat komt vooral omdat er een aanname wordt gedaan voor de wijze van vererving die niet correct is. Het doet ook geen recht aan zo’n complex probleem om de zaken simpeler voor te stellen als ze zijn. Ook de bewering dat het aantal gevallen ‘schrikbarend hoog’ is, lijkt niet op feiten te zijn gebaseerd.

We hebben 62 gasten online