28-04-2019


Ieder jaar organiseert de Stichting Internationaal Diergeneeskundig Congres ‘De Voorjaarsdagen’ een veterinair congres. Dit jaar werd voor het eerst voorafgaand aan het congres een Fokkersdag gehouden, bedoeld voor honden- en kattenfokkers. Het programma met maar liefst 10 lezingen sprak ons erg aan dus ik heb dezelfde dag nog ingeschreven. De Fokkersdag vond op 10 april plaats in Den Haag.


De lezingen gingen onder andere over erfelijke hartziektes, ED, Leptospirose en de wettelijke regels voor het reizen met gezelschapsdieren. Het gaat te ver om alle lezingen samen te vatten, we hebben er drie uitgelicht.

PETscan 

Dierenarts Onderzoeker Else den Boer vertelde over de PetScan. Dit is een project van het ExpertiseCentrum Genetica Gezelschapsdieren (ECGG) van de Universiteit Utrecht om de gezondheid van honden te monitoren. Het gaat daarbij zowel om rashonden als om kruisingen en lookalikes (het uiterlijk van een rashond maar geen stamboom). Op dit moment is er nog te weinig data beschikbaar hoe vaak aandoeningen voorkomen.

PETscan is een softwareprogramma waarmee dierenartsen diagnoses kunnen doorgeven aan een centrale databank. De gegevens worden geanonimiseerd. Wel kan herleid worden of het gaat om een hond met een stamboom. Het doel is om meer inzicht te geven in de gezondheid van een ras zodat fokdoelen kunnen worden geprioriteerd en geëvalueerd. Ook geeft PETscan inzicht in de gezondheid van kruisingen, daarover zijn nu amper data aanwezig. PETscan is gratis beschikbaar voor dierenartsen. Meer informatie staat op www.uu.nl/ecgg/petscan 

Puppysterfte

Daphne Westgeest, adviseur bij Royal Canin, hield een lezing over puppysterfte. Het gaat dan om pups die overlijden vóór het spenen en dus nog volledig afhankelijk zijn van moedermelk. Volgens de meest recente Nederlandse cijfers overlijdt 18% van de pups vroegtijdig, met name in de eerste week.

Bij puppysterfte spelen meerdere factoren mee. Bij de teef zijn ras, leeftijd, fysieke conditie, kwaliteit van de melk, lactatie en worpgrootte van belang. Bij de pups zijn hartslag, ademhaling, de prikkelreflex, beweeglijkheid en kleur slijmvliezen belangrijk. Dit kan worden beoordeeld met de zgn APGAR-score, ook bekend van baby’s. Als de APGAR niet maximaal is, heeft de pup 22 keer meer kans om vroegtijdig te overlijden. 

Het is van het grootste belang dat een pasgeboren pup direct kan drinken. Antistoffen uit de biest kunnen alleen de eerste 24 uur worden opgenomen maar het opnamevermogen begint direct na de geboorte al af te nemen. Voor pups met een verhoogd risico op vroegtijdige sterfte (lage APGAR-score, laag geboortegewicht en/of gewichtsverlies) heeft Royal Canin een puppymelk ontwikkeld met antistoffen tegen parvo en e-coli.

Vaccineren of toch titeren?
Dr. Herman Egberink sloot de Fokkersdag af. Hij vertelde dat vaccinaties er voor hebben gezorgd dat grote delen van Europa rabiësvrij zijn, hondenziekte nog zelden voorkomt en parvo redelijk onder controle is. Toch blijft het belangrijk om te vaccineren omdat een ziekte zo weer de kop kan opsteken. Ook benadrukte hij de veiligheid van de huidige vaccins. Na uitleg over de werking van het immuunsysteem ging Egberink in op titeren. In Nederland wordt daarvoor meestal een sneltest gebruikt van het merk VacciCheck. Feitelijk is dat geen titerbepaling omdat aanwezige antistoffen met een verkleuring worden aangetoond en er geen titer wordt gemeten zoals in het laboratorium.

Een sneltest kan nuttig zijn voor honden die de basisvaccinatie hebben gehad, als alternatief voor de driejaarlijkse booster. Egberink raadt aan om pups regulier te vaccineren. De moderne vaccins slaan ook aan terwijl er nog antistoffen van de moeder aanwezig aan waardoor de onbeschermde periode zo kort mogelijk wordt gehouden. Wachten tot de antistoffen van de moeder zijn verdwenen is niet verstandig omdat zo de onbeschermde periode onnodig wordt verlengd. Ook in de situatie dat de eerste vaccinatie niet lijkt aan te slaan op basis van de sneltest, zijn er aanwijzingen dat deze toch wel degelijk effect heeft omdat deze ervoor zorgt dat de vervolgvaccinatie beter zijn werk doet.

In de nieuwsbrief Raadar van de Raad van Beheer staat ook een verslag van de Fokkersdag en meer informatie over de PETscan.

 

We hebben 79 gasten online